Click A Song Below:Ama Namin

Ang Kaluluwa Ko'y Nauuhaw

Gaano Kita Kamahal

Luha Sa Galak

Pag-aalay Ng Puso

Salamat Sa Iyo

Silayan

Tanging YamanAMA NAMIN


AMA NAMIN, SUMASALANGIT KA
SAMBAHIN ANG NGALAN MO
MAPASA-AMIN ANG KAHARIAN MO
SUNDIN ANG LOOB MO
DITO SA LUPA PARA NG SA LANGIT.


BIGYAN MO KAMI NGAYON
NG AMING KAKANIN SA ARAW-ARAW
AT PATAWARIN MO KAMI
SA AMING MGA SALA
PARA NG PAG-PAPATAWAD NAMIN
SA NAGKAKASALA SA AMIN
AT HUWAG MO KAMING IPAHINTULOT SA TUKSO
AT I-ADYA MO KAMI SA DILANG MASASAMA.ANG KALULUWA KO'Y NAUUHAW

I
KATULAD NG LUPANG TIGANG
WALANG TUBIG AKO'Y NAUUHAW
O DIYOS, HANGAD KITANG TUNAY
SA IYO AKO'Y NAUUHAW.
II
KAYA KITA'Y MINAMASDAN
DOON SA IYONG DALANGINAN
NANG MAKITA KONG LUBUSAN
LAKAS MO'T KALUWALHATIAN.
(REFRAIN)

ANG KALULUWA KO'Y NAUUHAW
SA IYO, O PANGINOON KO
ANG KALULUWA KO'Y NAUUHAW
SA IYO, O PANGINOON KO.
III
ANG KAGANDAHANG LOOB MO
HIGIT SA BUHAY SA MUNDO
KAYA AKO'Y MAGPUPURI
NGALAN MO'Y AKING SASAMBITIN.
(REPEAT REFRAIN)GAANO KITA KAMAHAL

 

IKAW LAMANG ANG AKING I-IBIGIN ... MAG-PAKAI-LAN-MAN.
ANG PAG-IBIG KO SA IYO AY TUNAY
NAIS KO SANANG PATUNAYAN
HUWAG KA NG MAG-ALINLANGAN
ANG PAG-IBIG KO'Y HINDI KUKUPAS
TULAD DIN NG UMAGANG MAY PAG-ASANG ... SUMISIKAT.

 

ANG ATING BUHAY, MA-IKLI AKING HIRANG
KUNG KAYA'T KAILANGAN
ANG PAGSUYONG WAGAS KAILANMAN
ANG SUMPA KO SA IYO'Y ASAHAN
IKAW LAMANG ANG AKING I-IBIGIN ... MAG-PAKAI-LAN-MAN ....


LUHA SA GALAK

 I
LUHA SA MATA GUMUGUHIT SA MUKHA
DINARAMDAM SA TUWINA ANG MALAYO SA KANYA
DI MAPIGILAN ANG PAGPATAK NG LUHA
BAKA DI NIYA PAKINGGAN ANG AKING PANAWAGAN
 KORO
JESUS, AKO’Y SUMASAMO NAWA’Y MAPATAWAD AKO
JESUS, AKO’Y NANGAGAKO DI NA MULING LILIKO
II
LUHA SA MATA’Y GUMUGUHIT TALAGA
(PUMATAK ANG LUHA SA MUKHA, GUMUHIT SA MUKHA ANG LUHA)
DI MAPIGIL LUMUHA, PUSO KO’Y NAGAGALAK
 (NADAMA ANG SAYA SA BUHAY, PUSO KO’Y NAGAGALAK)
SA AKING SALA NA PINATAWAD NA NIYA
 (PUMATAK ANG LUHA SA MUKHA, GUMUHIT SA MUKHA ANG LUHA)
DI NA MULING BIBITAW SA PILING NG MAYKAPAL
(NADAMA ANG SAYA SA BUHAY, SA PILING NG MAYKAPAL)
KORO II
JESUS, AKO’Y NAGPUPURI BUHAY KO’Y NANUMBALIK
JESUS, AKO’Y PATNUBAYAN UPANG DI MALIGAW
   
 

PAG-AALAY NG PUSO

   
MINSAN LAMANG AKO DARAAN SA DAIGDIG NA ITO.
KAYA ANUMAN ANG MABUTING MAARING GAWIN KO NGAYON.
O ANUMAN KABUTIHAN ANG MAARI KONG IPADAMA.
 
ITULOT NINYONG MAGAWA KO NGAYON ANG MGA BAGAY NA ‘TO.
NAWA’Y H’WAG KO ‘TONG I-PAGPALIBAN O PANGINOONG BATHALA,
SAPAGKA’T ‘DI NA MULING DARAAN SA GANITOMG MGA LANDAS.
 

SALAMAT SA IYO (TANGING ALAY)

I

SALAMAT SA IYO, AKING PANGINOON HESUS
AKO'Y INIBIG MO, AT INANGKING LUBOS.
(REFRAIN)

ANG TANGING ALAY KO SA IYO AKING AMA
ANG BUONG BUHAY KO, PUSO'T KALULUWA
DI KO MAKAYANANG MA-IPAGKALOOB
MAMAHALING HIYAS NG GINTONG NILUKOB
ANG AKING DALANGIN, O DIYOS AY TANGGAPIN
ANG TANGING ALAY KO, NAWA AY GAMITIN
ITO LAMANG ANA, WALA NG IBA PA ... AKONG HINIHILING.
II

DI KO AKALAIN, AKO'Y BINIBIGYANG PANSIN
ANG TAONG TULAD KO'Y, DI DAPAT MAHALIN.

 

(REPEAT REFRAIN)

 

III

 

AKING HINIHINTAY ... ANG 'YONG PAG-BABALIK HESUS
ANG MAKAPILING MO'Y, KAGALAKANG LUBOS.

 

(REPEAT REFRAIN)SILAYAN


SILAYAN AT BIGYAN NG PAG-ASA
PAG-MAMAHAL PUSONG NAGDURUSA
IWASAN ANG PAG-A-ALINLANGAN
LAHAT NG ARAW ... KITA'Y MAMAHALIN.

 

SA LABI NG IMBING KAMATAYAN
ITANGI YARING PAGMAMAHAL ...


DULUTAN MAG-TAPAT SA 'YO HIRANG
LAHAT NG ARAW ... KITA'S MAMAHALIN.
 

 

TANGING YAMAN

 
(CHORUS)
IKAW ANG AKING TANGING YAMAN
NA DI LUBUSANG MASUMPUNGAN
ANG NILIKHA MONG ... KARIKTAN
SULYAP NG ‘YONG KAGANDAHAN.
  I
IKA’Y HANAP SA T’WINA
NITONG PUSONG IKAW LAMANG ANG SAYA
SA GANDA NG UMAGA
NANGU-NGU-LILA SA ‘YO, SINTA.
         (REPEAT CHORUS)
 
IKA’Y HANAP SA T’WINA
SA KAPWA KO KITA LAGING NADARAMA
SA IYONG MGA LIKHA
HANGAD PA RIN MASDAN ANG ‘YONG MUKHA.
         (REPEAT CHORUS)